Iz 55,3 (NPD)

Do mnie nakłońcie swe uszy i do mnie wszyscy przyjdźcie. Posłuchajcie mnie, jeśli chcecie ocalić swe dusze, gdyż wieczne przymierze pragnę z wami zawrzeć i wypełnić wszystko, co w mojej łaskawości solennie przyrzekłem potomkowi Dawida.

Iz 55,1-2 (NPD)

20 listopada 2023

Miłosierdzie

20 listopada 2023