Iz 50,4 (NPD)

Pan BÓG(*1) dał mi słowa mądrości, bym wiedział, co mam powiedzieć wszystkim utrudzonym. Każdego poranka budzi mnie i poucza, abym rozumiał, czego On ode mnie oczekuje.
══════════
(*1) Hebr. Adonai JHWH.

Iz 46,8-9 (NPD)

13 listopada 2023

Iz 51,6 (NPD)

13 listopada 2023