Iz 25,4-5 (NPD)

(…) dla ludzi ubogich i w sercu pokornych1 jesteś, PANIE, podczas nawałnicy pewnym i bezpiecznym schronieniem. Dla osób, które w ucisku do Ciebie się uciekają, jesteś niczym opoka dająca osłonę przed deszczem i upałem. Jesteś jak skała, która chroni przed zimnem i palącym słońcem pustyni. Jak schładzasz ziemię cieniem chmur, tak samo studzisz gniew całych narodów. A one wtedy milkną i już nie wznoszą swoich groźnych śpiewów.

==============

1 Por. Mt 5,4-10.

Iz 34,16 (NPD)

27 sierpnia 2023

Iz 40,28-31 (NPD)

27 sierpnia 2023