Iz 1,2b-3 (NPD)

„Dzieci1, które wychowałem i o które się troszczyłem,
wystąpiły przeciwko mnie, idąc za buntem swoich serc!
A przecież nawet głupie zwierzęta, jakimi są wół i osioł,
szanują swego pana i cenią starania, które on ma o nie.
Jednak lud Izraela2 popadł w obłęd3 i tak nie postępuje!
Niezależnie od ilości dobra, jakim ich obdarzam,
odwracają się ode mnie i mnie lekceważą”.

=============

1 Dosł. „synowie”.
2 Odniesienie do północnego królestwa, które zostało utworzone z dziesięciu plemion hebrajskich.
3 Dosł. „niczego nie rozumie”.

Nowa dostępność NT (NPD)

17 sierpnia 2023

Wkrótce Księga Izajasza (NPD)

17 sierpnia 2023