Iz 1,16-18 (NPD)

Obmyjcie się z grzechu! Oczyśćcie swe dusze i serca! Nie każcie mi więcej patrzeć na wasze złe czyny! Porzućcie grzeszne drogi, którymi chodzicie! Usilnie ćwiczcie się w czynieniu dobra! Szukajcie prawości! Pomóżcie uciśnionym! Weźcie w obronę sieroty i porzucone kobiety1! Wtedy dopiero – takie są słowa PANA – przybliżcie się do mnie, a ja was oczyszczę2!

==============

1 Hebr. almanah – kobieta bez męża, choć miała go wcześniej (może to być wdowa lub kobieta oddalona przez mężczyznę). Na Bliskim Wschodzie takie kobiety były w niezwykle trudnej sytuacji. W praktyce spadały na dno społecznej struktury i aby przeżyć, musiały żebrać albo się prostytuować.

2 Inni tłumaczą „i spór ze mną wiedzcie”, jednak użyte tu słowo jakach oznacza nie tylko prowadzenie sporu w celu oczyszczenia się z zarzutów, ale także uznanie kogoś za prawego (oczyszczenie go z zarzutów).

Wkrótce Księga Izajasza (NPD)

19 sierpnia 2023

Iz 33,2 (NPD)

19 sierpnia 2023