Iz 11,1-5 (NPD)

Jednak przyjdzie dzień, że z zachowanego korzenia – z kłącza(*1) Jessego(*2) – wyrośnie Nowy Pień(*3). Na Nim to spocznie Duch PANA – Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch wiedzy i bojaźni PANA. Będzie On nasycony bojaźnią PANA, dlatego nie będzie sądził z pozorów ani wydawał wyroków na podstawie pogłosek, lecz stanie w obronie ubogich i uciśnionych. Swym słowem jak rózgą uderzy w niegodziwców(*4) i w końcu ich wytraci tchnieniem ust swoich(*5). Sprawiedliwość i prawda przylgną do Niego jak odzienie.
══════════
(*1) Hebr. geza – jest to zdrewniały, zgrubiały pęd podziemny, który pełni funkcję korzenia.

(*2) Jesse był ojcem króla Dawida.

(*3) Hebr. natsiyr.

(*4) Jezus Chrystus podczas swej ziemskiej służby litował się nad grzesznikami, cudzołożnikami czy oszustami, lecz bardzo twarde słowa kierował do faryzeuszy, uczonych w Piśmie i religijnych przywódców narodu żydowskiego, piętnując ich hipokryzję. To ona wzbudzała w Jezusie największy gniew.

(*5) Podobne opisy znajdujemy w 2 Tes 2,8 oraz w Ap 19,11-16 i Ap 20,9.

Iz 9,1-2 (NPD)

5 października 2023

Iz 12,2 (NPD)

5 października 2023