List do Galatów 5,7-12 (NPD)

Tak dobrze dotąd wzrastaliście(*1) w PANU! Kto was odciągnął od posłuszeństwa Prawdzie? Przecież nie zrobił tego Ten, który was wezwał i wyrwał z niewoli(*2)! Pamiętajcie, że z fałszywymi naukami jest jak z kwasem: nawet mała jego ilość potrafi zakwasić całe ciasto(*3). Mam jednak nadzieję w PANU, że w waszym wypadku nie dojdzie do takiej sytuacji, a osoba, która mąci wśród was, poniesie karę, niezależnie od tego, kim jest. Jeśli zaś o mnie chodzi, bracia i siostry, to gdybym rzeczywiście głosił religijne obrzędy, do jakich zalicza się na przykład obrzezanie – co niektórzy próbują sugerować za moimi plecami – to dlaczego ciągle doświadczam nieustannych prześladowań ze strony religijnych Żydów? Sami się zastanówcie: przecież gdybym tylko zaprzestał głoszenia Chrystusowego krzyża, to moje nauczanie przestałoby być dla nich zgorszeniem i skandalem! Powiem to wprost: byłoby lepiej, gdyby ci, którzy was popychają do takich praktyk, jak religijne obrzezywanie się, sami siebie całkowicie pozbawili przyrodzenia(*4)!

══════════

(*1) Dosł. biegliście. Paweł w oryginale greckim użył metafory sportowej do opisu wzrostu duchowego.

(*2) Chodzi o wezwanie wiary, jakim Bóg powołał Galatów.

(*3) Paweł pokazuje tu mechanizm rozszerzania się herezji pośród ludu. Jezus używał analogicznego obrazu wobec faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

(*4) Impulsywna uwaga Pawła wskazuje, jak bardzo był on poruszony herezjami głoszonymi przez judaizujących „braci”. Jego wypowiedź nawiązuje również do znakomicie znanego Galatom pogańskiego kultu Kybelii, praktykowanego na terenach Galacji. Kapłani tego kultu poddawali się kastracji. Paweł wręcz sarkastycznie radykalizuje ton swojej wypowiedzi, wzywając do samookaleczenia się tych, którzy sieją zamęt wśród wierzących w Galacji (por. także Flp 3,2-30).

List do Galatów 4,21-31 (NPD)

22 sierpnia 2020

List do Galatów 6,6-10 (NPD)

22 sierpnia 2020