Ef 6,10-18 (NPD)

Wszyscy umacniajcie się w PANU oraz w Jego mocy. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą(*1), abyście mogli się oprzeć podstępnym działaniom diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi(*2), lecz nasz bój toczymy przeciwko władzom i potęgom(*3), które rządzą ciemnością panoszącą się na tym świecie, przeciwko duchowym siłom zła, które nadal jeszcze funkcjonują na wyżynach Niebios(*4). Z tego powodu załóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście – będąc w ciągłej gotowości – mogli w każdej chwili przeciwstawić się wszelkim siłom mroku, gdy was zaatakują w nadchodzących czasach bezbożności. Stójcie mocno na nogach(*5), opasując swe biodra Prawdą. Przywdziejcie na siebie również pancerz sprawiedliwości, a na stopy załóżcie gotowość głoszenia Dobrej Wiadomości o pokoju w Chrystusie(*6). Do tego weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli nie tylko ochronić się przed ognistymi pociskami Złego(*7), ale także je stłumić(*8). Załóżcie również hełm zbawienia i weźcie miecz Ducha, to jest Słowo Boże(*9). Tak uzbrojeni w każdej sytuacji wytrwale módlcie się w głębi ducha, zanosząc swe błagania przed Boży Tron. Czuwajcie i wstawiajcie się w modlitwach za wszystkie siostry i wszystkich braci w wierze (…).
══════════
(*1) Por. Rz 13,12 oraz 1 Tes 5,8.

(*2) Dosł. „przeciw krwi i ludzkiej naturze (sarks)”.

(*3) Zarówno to, jak i inne występujące dalej w tym wersecie określenia wskazują na stworzenia duchowe zbuntowane przeciw Bogu.

(*4) To jedna z najbardziej szokujących informacji, że szatan, demony i zwodnicze duchy mogą nas atakować z Niebios (por. Łk 10,18). Mają one dostęp nawet do samego Tronu Bożego (por. Hi 1,6). W tej sytuacji oczywisty staje się wniosek, że nie każda postać fizyczna czy duchowa, która – objawiając się – twierdzi, że pochodzi z Niebios i że jest posłańcem Boga (Ga 1,8), jest nim naprawdę. Mówiąc wprost: nie każda postać (w tym także anioł, aczkolwiek nie tylko), która rości sobie prawo do nazywania się wysłannikiem prawdy czy posłańcem światłości, rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje (por. 2 Kor 11,14). Wersety: Hbr 1,2; Dz 4,12; 1 Tm 2,5 wyraźnie pokazują, że jedyną osobą, której możemy spokojnie w pełni zaufać, jest Jezus Chrystus. Sam Jezus wyraźnie podkreślał to, co jest zapisane w J 14,6 oraz w J 10,10-11.

(*5) Chodzi o realizm w ocenie sytuacji, a nie o poddawanie się emocjom.

(*6) W Mt 28,19-20 jest zawarta specjalnego rodzaju obietnica osobistego doświadczania obecności Chrystusa w życiu Jego ucznia. Ta obietnica jest jednak zarezerwowana tylko dla tych, którzy szczerze i posłusznie głoszą Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Takim ludziom Jezus obiecał swą szczególną asystę i obecność przez wszystkie ich ziemskie dni. Ta obietnica dotyczy głosicieli z każdego narodu i pokolenia, aż do skończenia świata.

(*7) Gr. poneros może być odczytane jako zło w sensie moralnym. Jednak kiedy jest poprzedzone rodzajnikiem określonym ho, oznacza osobową siłę zła, tj. Złego – czyli szatana. Tylko dla podkreślenia tej różnicy Redakcja NPD użyła w tekście wielkiej litery.

(*8) W czasach antycznych tarcze były pokrywane skórami zwierzęcymi. Przed walką były też moczone w wodzie, co dawało im większą elastyczność i odporność na ogień.

(*9) Por. 1 Tes 5,8.

Paweł Apostoł

8 lipca 2024

Flp 3,10-16 (NPD)

8 lipca 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *