Ef 5,1-2 (NPD)

Naśladujcie(*1) Boga w taki sam sposób, jak czynią to dzieci prawdziwie miłujące swego ojca, które są nieustannie w niego wpatrzone. Na co dzień kierujcie się postawą ofiarnej Bożej miłości. Chrystus bowiem tak właśnie nas umiłował. On – wydając samego siebie w ofierze za nas – w pełni ukazał charakter tej miłości. W ten sposób uzmysłowił nam, co jest darem i wonnością tak miłą i cenną dla Boga(*2).
══════════
(*1) Chodzi o naśladowanie Chrystusa, który jest obrazem Boga (por. Kol 1,15). On sam wzywał do tego swych uczniów (por. Mt 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23).

(*2) Apostoł nawiązuje do postawy miłosierdzia wobec ludzi (por. Mt 9,13 i Mt 12,7) oraz wdzięczności wobec Boga (Ap 5,8).

Paraklet

1 lipca 2024

Ef 5,15-20 (NPD)

1 lipca 2024