Ef 4,25-32 (NPD)

(…) odrzućcie kłamstwo i bądźcie prawdomówni wobec siebie nawzajem, jesteście bowiem częściami tego samego Ciała – Ciała Chrystusa. Nie grzeszcie, ulegając gniewowi, a jeśliby ktoś wpadł w gniew, to niech nie trwa w nim uporczywie(*1), ponieważ gniew otwiera diabłu wrota ludzkiego życia na oścież! A jeśli ktoś kradnie, to niech już przestanie kraść i przyłoży się do uczciwej pracy, aby z tego, co zarobi, mógł jeszcze wspomagać potrzebujących pomocy. Niech z ust waszych nie wychodzi już więcej żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, czyli taka, by stosownie do sytuacji wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia! Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i uniesienie, gniew i ubliżanie, a także oszczerstwa i wszelką złość. Bądźcie dla siebie nawzajem łagodni i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
══════════
(*1) Jednym z mocno rozpowszechnionych szatańskich kłamstw jest powiedzenie, że w gniewie (kłótni) zawsze się mówi prawdę. Jest wręcz odwrotnie. Gniew rodzący kłótnię otwiera przystęp diabłu, który jest kłamcą i oszczercą. Zatem w kłótniach zawsze padają kłamstwa i oszczerstwa zgodne z naturą ich prowodyra.

Ef 4,14-16 (NPD)

26 czerwca 2024

Paraklet

26 czerwca 2024