Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,7 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy reagują na cudzą niedolę!(*1). Oni bowiem również dostąpią miłosierdzia i pocieszenia!

——————-

(*1) „Reagują na cudzą niedolę” – to określenie jest dynamicznym ekwiwalentem słowa „miłosierni” (gr. eleemones). Miłosierdzie jest praktyczną realizacją czynienia dobra również tym, którzy na dobro to nie zasługują, a więc jest praktyczną realizacją postawy Bożej miłości agape. Por. Mt 6,14-15; Kol 3,12; Jk 2,13; Jud 21.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 18,1-11 (NPD)

20 lipca 2020

List do Kolosan 1,9-10 (NPD)

20 lipca 2020