Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 8,23-24 (NPD)

[Jezus] zaś kontynuował:

— Wy pochodzicie z niskości Ziemi, ja natomiast pochodzę z wysokości Niebios. Wy jesteście z tego świata, lecz ja z niego nie jestem.  A to, że pomrzecie w grzechach swoich, powiedziałem nie po to, by was straszyć, ale by was przestrzec! Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to JA JESTEM(*1), pomrzecie w swoich grzechach!

══════════

(*1) Jezus odnosi się do imienia, którym wcześniej przedstawił się Mojżeszowi, gdy w płomienistej postaci ukazał się mu na górze Horeb (obecnie zwaną górą Synaj) na półwyspie Synaj (por. Wj 3,14).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 6,35 (NPD)

21 sierpnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 15,1-8 (NPD)

21 sierpnia 2018