Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 14,6-7 (NPD)

 A Jezus tak mu na to odpowiedział:

— Przecież to JA JESTEM Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.  Jeśli wytrwacie w relacji(*1) ze mną będziecie również w relacji z Ojcem.  We mnie bowiem już Go poznajecie i widzicie!

══════════

(*1) W tekście greckim użyte jest tu słowo ginosko (od czasownika ginomai), które opisuje w języku biblijnym bliską relację cechującą się osobistym związkiem na głębokim poziomie. Jego zakres znaczeniowy jest bardzo szeroki: od „poznania” (bardziej w sensie osobistego doświadczenia, niż intelektualnej wiedzy), aż do osobistej (a nawet intymnej) relacji podobnej do tej, jaka łączy małżonków.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 11,25 (NPD)

19 sierpnia 2018

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 6,35 (NPD)

19 sierpnia 2018