3 List Jana 2 (NPD)

Mój drogi, przede wszystkim życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, byś we wszystkich sprawach doznawał takiej obfitości, jakiej doświadczasz w swym duchowym życiu.

Apokalipsa w relacji Jana 4,2-11 (NPD)

12 czerwca 2020

Apokalipsa w relacji Jana 5 (NPD)

12 czerwca 2020