2 List do Koryntian 1,19-22 (NPD)

Zrozumcie, że Syn Boży, Jezus Chrystus – którego ja, Sylas(*1) i Tymoteusz wam głosiliśmy – nie jest jednocześnie „tak” i „nie”(*2). W Nim bowiem wszystko jest „TAK!”, gdyż wszelkie obietnice, jakie Bóg kiedykolwiek złożył, w Nim wszystkie są „TAK!”(*3). W Nim wszystko zostało spełnione i dokonane! Dlatego nasze „AMEN”(*4) jedynie w Nim, oddaje Bogu chwałę. Bo przecież Tym, który zarówno nas, jak i was umacnia oraz namaszcza w Chrystusie, jest sam Bóg.  To On opieczętował nasze serca Duchem Uświęcenia, którego zesłał jako zadatek dziedzictwa przygotowanego dla nas w Niebiosach(*5).

══════════

(*1) O Sylasie (zwanym także Sylwanem) i Tymoteuszu czytamy w Dz 15,40-16,3. Sylas i Tymoteusz uczestniczyli w pracy duszpasterskiej Pawła w Koryncie.

(*2) Apostoł przeciwstawia się dialektycznemu podejściu do Chrystusa i Bożego planu zbawienia.

(*3) Cały Boży plan zbawienia od samego początku był ustanowiony i zogniskowany w Chrystusie (por. Ef 1). Również całe Pismo, jest jednym wielkim świadectwem o Chrystusie (por. Łk 24,27; J 5,39).

(*4) Hebr. Amen. Słowo to znaczy „TAK – niech TAK będzie!”, „TAK – niech TAK się stanie!”. W znaczeniu symbolicznym słowo Amen ma charakter potwierdzenia zgodności, stałości, niewzruszoności i wierności.

(*5) Por. Ef 1,13.

2 List do Koryntian 1,12-14 (NPD)

3 października 2018

2 List do Koryntian 2,14-17 (NPD)

3 października 2018