2 List do Koryntian 13,5-6 (NPD)

Dlatego zawczasu sami siebie badajcie, czy trwacie w wierze! Sami sprawdźcie czy Duch Jezusa Chrystusa jest w was(*1)? Byłoby źle, gdybyście nie znaleźli na to żadnego dowodu(*2).  Liczę jednak na to, że we mnie z łatwością dostrzeżecie Jego Obecność.

══════════

(*1) Por. Kol 1,27 oraz Kol 3,11.

(*2) Biblia dostarcza prostych testów na zbadanie czy rzeczywistość, o której pisze Paweł ma miejsce w życiu osoby, która sama siebie nazywa chrześcijaninem. Testy takie zawarte są choćby w: Mt 7,16-23; Mt 25,31-40; J 15,4-6; 1 Kor 13,1-13; Ga 5,18-26; Ef 5,9 a także w wielu innych fragmentach Pisma św. Temu zagadnieniu jest też poświęcony cały Pierwszy List Jana.

2 List do Koryntian 11,1-4 (NPD)

10 sierpnia 2020

2 List do Koryntian 1,19-22 (NPD)

10 sierpnia 2020