1 List Piotra 2,11 (NPD)

Umiłowani, przypominam wam, że jesteście w tym świecie jedynie tymczasowymi imigrantami(*1), przechodniami(*2). A skoro gościcie w nim jedynie przez chwilę, to powstrzymujcie się od pożądań jakie rodzi w was stara grzeszna natura, która nieustannie toczy walkę przeciwko waszym duszom.

—————

(*1) Gr. paroikos – cudzoziemscy rezydenci, jednak bez obywatelstwa. Por. Ef 2,19.
(*2) Gr. parepidemos – może też oznaczać chwilowych przechodniów, osoby podróżujące niejako „w tranzycie”.

1 List Piotra 2,5-10 (NPD)

8 kwietnia 2020

1 List Piotra 1,13-17 (NPD)

8 kwietnia 2020