1 P 1,3-4 (NPD)

Niech Bóg i Ojciec PANA naszego, Jezusa Chrystusa, będzie zawsze i wszędzie otaczany chwałą! On bowiem – zgodnie ze swym wielkim miłosierdziem – zrodził nas(*1) do żywej nadziei, której udzielił nam przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. To w Nim powołał nas do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i trwałego na wieki, które zostało przygotowane dla nas w Niebiosach.
══════════
(*1) Sens powtórnego narodzenia (narodzenia z Ducha Bożego) wyjaśnił sam Chrystus w rozmowie z Nikodemem, zob. J 3,3nn.

Flp 2,6-8 (NPD)

27 marca 2024

J 11,25-26 (NPD)

27 marca 2024