1 List do Koryntian 9,1 (NPD)

Czy to znaczy, że nie jestem wolny w Chrystusie? Owszem, jestem, ale czy zawsze muszę robić to do czego mam prawo?

1 List do Koryntian 8,1-6 (NPD)

17 lutego 2020

1 List do Koryntian 7,1-5 (NPD)

17 lutego 2020