1 List do Koryntian 7,32-35 (NPD)

Drodzy bracia i siostry, chciałbym po prostu, abyście na tym świecie unikali niepotrzebnych trosk. Jestem całkowicie przekonany, iż mężczyzna nieżonaty może lepiej troszczyć się o sprawy PANA, a także o to, w jaki sposób podobać się PANU. Żonaci bowiem muszą ustawicznie zabiegać o sprawy tego świata, w tym także o to, jak przypodobać się żonie. Dlatego tak często są rozdarci wewnętrznie. Podobnie niezamężnej kobiecie łatwiej jest troszczyć się o to, jak być świętą zarówno ciałem, jak i duchem. Zamężna natomiast musi zabiegać o sprawy z tego świata, a więc także o to, jak przypodobać się swemu mężowi. To wszystko piszę jedynie dla waszego dobra, a nie po to, by wam cokolwiek narzucać lub w czymś was ograniczać. Chodzi mi tylko o to, byście trwając w PANU(*1), żyli w sposób godny i przyzwoity.

══════════

(*1) Godne trwanie w PANU jest zasadniczą motywacją wywodu Pawła w sprawie związków małżeńskich. Jednak w wielu innych listach Apostoł używa go również w odniesieniu do całego życia wierzącego człowieka. Trwanie w Chrystusie ma bowiem kluczowe znaczenie dla procesu uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana (Hbr 12,14). Jest ono integralną częścią zbawienia, bez którego zbawienie w życiu żadnego człowieka nie zostanie dokończone. Chrystus dokonał już wszystkiego, co miał dokonać, i co było potrzebne dla zbawienia każdego człowieka. Teraz każdy człowiek stoi przed decyzją jak się do tego odnieść. Przyjęcie dzieła Chrystusa wiąże się z osobistą decyzją wiary (zaufania Mu), która w pełni wyraża się w konsekwentnym po tej decyzji postępowaniem. Sama wiara intelektualna, która nie realizuje się w codziennym działaniu jest bowiem martwa (Jk 2,17).

 

1 List do Koryntian 7,1-5 (NPD)

19 lutego 2020

1 List do Koryntian 7,12-17 (NPD)

19 lutego 2020