1 List do Koryntian 3,18-23 (NPD)

Niech więc nikt sam siebie nie oszukuje, bo może go spotkać gorzkie rozczarowanie! Jeśli ktoś – według standardów świata – uważa się za mądrego, niech w oczach tego świata stanie się głupcem, by w obliczu Boga zostać uznanym za mędrca. Mądrość tego świata, jest bowiem głupotą w oczach Najwyższego, zgodnie z tym co zostało zapisane:

On mędrców chwyta na ich przewrotności
i obala wszystkie przemyślne ich idee(*1),

a także:

Przecież PAN doskonale zna myśli człowiecze
i wie, że są próżne – ulotne jak powiew(*2).

Tak więc: niech nikt z was nie chełpi się ani nie powołuje na jakiekolwiek ludzkie autorytety. Wszyscy bowiem zostaliśmy powołani jedynie do tego, aby wam służyć: czy to Paweł, czy Apollos, czy Piotr. Również świat, który nas otacza, a także Życie i Śmierć(*3), teraźniejszość oraz przyszłość – wszystko to zostało przygotowane w celu służenia wam w procesie duchowego wzrostu, abyście w końcu stali się Chrystusowi, gdyż to Chrystus jest obrazem Boga(*4).

══════════

(*1) Por. Hi 5,13.

(*2) Por. Ps 94,11.

(*3) Gr. Dzoe (odwieczne i nieskończone Życie, które jest rzeczywistością Boga) i Thanatos (wieczna Śmierć, a więc wieczne potępienie w cierpieniu i oddzieleniu od Boga) – Apostoł wskazuje, że obie te wieczne destynacje wytyczają ramy zakreślone przez Najwyższego, w Jego planie zbawienia ludzi. Sygnały tego znajdowały się już w ST (por. Pwt 30,15-20; 1 Sm 2,6).

(*4) Por. Kol 1,15.

1 List do Koryntian 6,12-20 (NPD)

26 lutego 2020

1 List do Koryntian 4,6-13 (NPD)

26 lutego 2020