1 Kor 1,9 (NPD)

I zapamiętajcie sobie, że Bóg, który wezwał was do społeczności ze swoim Synem Jezusem Chrystusem, naszym PANEM, jest wiarygodny, to znaczy godzien zaufania(*1), i On, bez cienia wątpliwości, zrealizuje wszystko, co wcześniej zapowiedział.
══════════
(*1) Określenie „jest wiarygodny, to znaczy godzien zaufania” jest dynamicznym ekwiwalentem słowa gr. pistos, które inni tłumaczą tu: „wierny”. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że słowa „wiara” i „wierność” w języku polskim mają to samo źródło etymologiczne, które, podobnie jak w języku hebrajskim, bazuje na pojęciu „zaufanie”. „Wierzenie komuś” to po prostu ufanie danej osobie, a „bycie wiernym” to bycie wiarygodnym – osobą, która budzi zaufanie.

Natura człowieka

4 marca 2024

1 Kor 12,2-6 (NPD)

4 marca 2024