1 List do Koryntian 15,1-2 (NPD)

Bracia i siostry, wygląda na to, iż nie od rzeczy będzie przypomnieć wam Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie, którą wcześniej wam głosiłem, i którą przyjęliście ode mnie. Ona bowiem jasno i klarownie wskazuje drogę zbawienia, którą powinniście kroczyć, i na której – czego oczekuję – będziecie trwać(*1), chyba że uwierzyliście na próżno(*2).

==============

(*1) Grecki tekst używa w tym zdaniu dosłownie określenia „jesteście zbawiani” (gr. sodzesthe) w czasie teraźniejszym niedokonanym. Teksty NT w wielu miejscach używają trzech czasów czasownika „zbawiać”, („zostaliśmy zbawieni”, „jesteśmy zbawiani” i „będziemy zbawieni”), a więc przekazują prawdę, iż zbawienie (uwolnienie od grzechu) każdego człowieka jest procesem. Więcej na ten temat w Komentarzu NPD → zbawienie.

(*2) Gr. eike – przysłówek wskazujący na działanie bezcelowe, daremne, nie mające istotnego znaczenia, co rozpoznawalne jest przez brak oczekiwanego owocu tego działania.

1 List do Koryntian 14,20-39 (NPD)

9 marca 2020

1 List do Koryntian 15,10 (NPD)

9 marca 2020