1 J 2,11 (NPD)

Dobrze to sobie zapamiętajcie: kto przechowuje w sercu nienawiść do brata lub siostry w wierze, ten żyje w ciemności. A ponieważ tkwi w ciemności, nie widzi, że duchowo stacza się ku potępieniu, gdyż owa ciemność kompletnie go zaślepia(*1).

══════════
(*1) Sposób myślenia panujący w świecie tworzy obszar duchowego mroku, a wszyscy, którzy znajdują się w tym obszarze, staczają się ku wiecznemu potępieniu, nie mając nawet o tym pojęcia. Aby rozwiązać ten problem, Bóg utworzył w świecie swoją Strefę Światłości (Strefę Łaski). Uczynił to, wkraczając na świat ze swoją Światłością. Sam dokonał wcielenia i w osobie Chrystusa – Jezusa z Nazaretu – pokazał nam, co to znaczy być dojrzałym Bożym dziedzicem (gr. hyios).

Chrześcijanin w świecie

13 maja 2024

1 J 2,15-17 (NPD)

13 maja 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *