Księga Jeremiasza 50,31-32 (NPD)

„Gdyż to ja, zuchwalcy – mówi BÓG Zastępów –
jestem waszym wrogiem, waszym przeciwnikiem”.

A kiedy Pan oznajmi: „Nadszedł Dzień Odpłaty”,
wtedy ludzie zuchwali potkną się na wieki,
i nie będzie nikogo, kto mógłby ich podnieść.
Wtedy pożar ogarnie miasta Babilonu,
pochłonie w całości, razem z sąsiadami.

Księga Jeremiasza 20,7-9 (NPD)

9 grudnia 2020

Księga Jeremiasza 51,56 (NPD)

9 grudnia 2020