Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 22,29 (NPD)

Na to Jezus tak im odrzekł:

— Wasze błądzenie bierze się z tego, że nie rozumiecie ani Bożego Słowa(*1), ani Bożej potęgi!

===========

(*1) Dosł. „Pism”.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 22,1-14 (NPD)

16 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,21-26 (NPD)

16 lipca 2020