Ps 103,17-18 (NPD)

Lecz łaska PANA trwać będzie na wieki,
otrzyma ją każdy człowiek bogobojny.
Swą sprawiedliwością Pan także otoczy
jego rodzinę – dzieci jego dzieci.
Gdyż daje ją wszystkim, którzy są Mu wierni
i strzegą Jego słowa, pełnią Jego wolę.