Hi 31,5-8 (NPD)

A jeśli kiedykolwiek kogoś okłamałem,
lub ktoś stał się ofiarą mojego oszustwa,
to niech Bóg mnie osądzi w swej sprawiedliwości,
On przecież wie dokładnie, czy jestem niewinny.
Jeżeli zaś kiedykolwiek zboczyłem z Jego drogi

i podążyłem za tym, co wzrok mój przykuło
serce moje wiążąc swą pożądliwością
a ręce plamiąc popełnianym grzechem,
to niech ktoś inny zbierze wszystko, co zasiałem,
lub wyplenione zostanie to, co posadziłem!