Hi 31,4 (NPD)

Czy Bóg nie widzi wszystkiego, co czynię?
Czyż moje kroki nie są Jemu znane?