Hi 31,24-25 (NPD)

Czy swoją ufność w złocie pokładałem
i w nim znajdowałem poczucie bezpieczeństwa?
Czy szczęścia w bogactwie upatrywałem
i dobrach, które zdobyłem własnymi rękami?