Flp 1,3-5 (NPD)

Przede wszystkim chciałbym, abyście wiedzieli, że ilekroć was wspominam, zawsze z głębi serca dziękuję za was Bogu. W każdej modlitwie z radością wstawiam się za wami wszystkimi, z uwagi na wasz udział w powierzonym mi zadaniu rozpowszechnienia Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie, w której ogłaszanie jesteście zaangażowani od pierwszego dnia, gdy tylko ją poznaliście.