2 Kor 3,1-4 (NPD)

Drodzy bracia i siostry, wiemy o tym, że są ludzie, którzy nam zarzucają, iż w listach do was reklamujemy samych siebie. Jednak to wy sami odpowiedzcie sobie na pytanie: czy w ogóle potrzebujemy do was jakichkolwiek listów rekomendacyjnych, o które inni tak się starają, albo czy zabiegamy u was o takie listy? Przecież wy sami jesteście naszym listem rekomendacyjnym, który został zapisany w naszych sercach! I jest on zrozumiały i czytelny dla wszystkich ludzi! Dla każdego bowiem jasne jest, iż to wy sami jesteście dla nas Chrystusowym listem rekomendacyjnym, wręcz świadectwem naszego posługiwania. A list ten został spisany nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego, i nie na kamiennych tablicach(*1), ale na żywych tablicach ludzkich serc, czego potwierdzenie w Chrystusie mamy od Najwyższego!

============

(*1) Porównanie odnosi się do kamiennych tablic, które Mojżesz otrzymał od Boga (zob. Wj 24,12), i równocześnie do słów proroka Ezechiela o wymianie serc kamiennych na żywe serca (Ez 36,26).