1 Kor 1,26-31 (NPD)

Zresztą rozejrzyjcie się, bracia i siostry, wokół siebie. Jak niewielu jest pośród was uczonych, w ludzkim tego słowa rozumieniu(*1). Niewielu także jest pośród was tych, którzy mają wpływy lub zajmują wysokie pozycje. Lecz właśnie to, co światu wydaje się głupie, Bóg wybrał(*2), aby zawstydzić to, co dla świata jest „mądre”, a to, co światu wydaje się słabe, Bóg wybrał, by zawstydzić to, co jest według świata „mocne”. Właśnie tych, którzy nie mają dystyngowanego pochodzenia, ani nie zajmują w społeczeństwie wybitnych stanowisk oraz tych, którymi świat pogardza, Bóg wybrał, by pokazać, że to, co dla świata nie ma znaczenia, dla Niego ma niezwykłą wartość. Postąpił tak, aby nikt przed Nim nie mógł się czymkolwiek chełpić(*3). Tak więc, z woli Boga, wasze trwanie w Chrystusie Jezusie jest wyrazem prawdziwej mądrości. W Nim bowiem dokonuje się wasze uświęcenie i odkupienie, zgodnie z tym, co zostało napisane:

Lecz gdyby ktoś zapragnął chełpić się czymkolwiek,
niech chlubi się roztropnością i moim poznaniem
oraz zrozumieniem, że to JA JESTEM PANEM(*4).

—————-

(*1) „(…) w ludzkim tego słowa rozumieniu” – dosł. „według sarks”.

(*2) Nie chodzi o wybór konkretnych osób, ale o wybór metody (sposobu) przeprowadzenia przez Boga swoich zamiarów.

(*3) Por. Ef 2,9.

(*4) Por. Jr 9,23. Por. także przypis do Flp 2,11; a także 2 Kor 3,17.