Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów

Drodzy Przyjaciele i Czytelnicy NPD,

z prawdziwą radością informuję, że ukazała się specjalna edycja Listu do Kolosan (NPD) pt.: Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Jest ona zasadniczo przeznaczona dla osób osadzonych w polskich zakładach karnych i poprawczych. Osoby te otrzymują wspomnianą publikację gratis. Wydanie to zostało opatrzone słowami zachęty napisanymi przez ludzi, którzy mając za sobą doświadczenia kryminalne odbyli lub aktualnie odbywają w polskich zakładach penitencjarnych wieloletnie wyroki, i którzy w końcu ukorzyli się przed PANEM i swoją ufność oraz nadzieję złożyli w Chrystusie. Publikacja został objęta honorowym patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.

Osoby, które obecnie nie przebywają w zakładach karnych mogą nabywać tę publikację w cenie 5 zł/egz i przekazać nieodpłatnie swoich znajomym znajdujących się za kratami. Jeśli jednak nie masz nikogo znajomego w więzieniu, a Bóg kładzie Ci na sercu dotarcie z Dobrą Wiadomością o zbawieniu w Chrystusie do środowisk przestępczych, to możesz zasponsorować przekazanie jednego lub więcej egzemplarzy tej publikacji do polskich więzień. W tym celu możesz wpłacić na konto Wydawnictwa NPD wybraną przez siebie kwotę z dopiskiem „NPD dla więźniów”. 100% tej kwoty zostanie przeznaczone na produkcję i dostawę do więzień publikacji Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie http://biblianpd.pl/pl/finansowanie/

 

Dodaj komentarz