Finansowanie

Przekład NPD jest incjatywą wiary finansowaną całkowicie z prywatnych środków osób zaangażowanych w ten projekt.
A jeśli PAN również Wam kładzie na sercu troskę o dotarcie do szerokich rzesz społeczeństwa polskiego z czytelnym przekazem Dobrej Wiadomości o ratunku, który jest tylko w Chrystusie i w związku z tym chcielibyście wesprzeć projekt NPD przelewem elektronicznym, to będziemy wdzięczni za każdą darowiznę w ramach tego Crowdfundingu NPD.
  • Wszystkie wpłaty dokonywane na poniżej podane konta z dopiskiem: DAROWIZNA NA PRZEKŁAD NPD zostaną w 100% wykorzystane na rzecz realizacji przekładu NPD.
  • Wpłaty na poniższe konta z dopiskiem NPD DLA WIĘŹNIÓW zostaną w 100% użyte na finansowanie publikacji Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów. Wpłacając 5 zł  sposorujesz 1 egz publikacji wraz z transportem. Ta wersja Listu do Kolosan (NPD) jest rozprowadzana w polskich zakładach penitencjarnych całkowicie darmo.
PLN: 89 1030 0019 0109 8503 3000 5621
EUR: 62 1030 0019 0109 7806 0106 4026
USD: 72 1030 0019 0108 4006 0110 8341
 
Wpłaty do kwoty 4900 zł są zwolnione z podatku od darowizn. W wypadku gdybyście chcieli przekazać na przekład kwotę wyższą albo ufundować więcej niż 980 egz. darmowych publikacji Dobra Wiadomość dla złodziei i bandytów prosimy o kontakt na adres: wydawca@BibliaNPD.pl
Zespół NPD