Słowo na dziś

List do Efezjan (NPD) już dostępny w sprzedaży!

DOBRA WIADOMOŚĆ
O RATUNKU W CHRYSTUSIE

Zapraszamy do czytania!

Drukowane wydanie Listu do Efezjan (NPD)
jest już dostępne w sprzedaży.
Zapraszamy do czytania!

Wydanie specjalne
Listu do Kolosan
(Nowy Przekład Dynamiczny)

List do Rzymian (NPD)

Drukowane wydanie Listu do Rzymian (NPD) jest już dostępne w sprzedaży.

Zapraszamy do czytania!

List do Rzymian (NPD) - E-Book

Cyfrowe wydanie Listu do Rzymian (NPD).

Wydanie: pierwsze

Zapraszamy do czytania!

List do Kolosan (NPD)

Trzecie, poprawione wydanie drukiem Listu do Kolosan (NPD) jest już dostępne w sprzedaży.

Zapraszamy do czytania!

List do Kolosan (NPD) - E-book


DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE

Wydanie pierwsze

Zapraszamy do czytania!

Drukowane wydanie Księgi Psalmów NPD już dostępne. Zapraszamy do czytania!

Cyfrowe wydanie Księgi Psalmów.

Zapraszamy do czytania.

Mistrzowska interpretacja Andrzeja Seweryna z piękną muzyką Rafała Gorączkowskiego

Powiedzieli o NPD

Zapisz się do naszego newslettera

Wybierz co chcesz zasubskrybować:

Słowo na dziś